Med ROT i pusten.

6 møter over 3 måneder. En til en. Online eller fysisk hos Livsliv

Det er mange som strever med stress, høye skuldre, utbrenthet, søvnproblemer og bekymringer.
70 % av vestens befolkning puster uhensiktsmessigt, noe som påvirker kroppens nervesystem, hjerte/karsystem, det hormonelle system og matmeltingen. Kankje er DU en av dem?
Jeg har av egen erfaring, etter utbrenthet og mye stress, følt effekten av oppmerksomhet og regulering av pust. Pusten er et verktøy som kan brukes hele tiden. I alle situasjoner.

Nå vil jeg gjøre deg oppmerksom på DIN pust. 

Jeg inviterer deg til en prosess som tar tre måneder. Du og jeg møtes hver 14. dag, alt 6 ganger. I løpet av disse månedene vil du få kunnkap, erfaring og et bedre pustemønster som vil gjøre deg og helsa di godt. Målet er at du etter hvert selv skal kunne regulere og balansere deg inn i din hverdag.  Det tar ca 3 måneder med aktivt fokus for å endre tillærte tanke-og handlemønstre.
Hvert møte varer i 1,5 time, og ender opp med  konkrete oppgaver du gjør hjemme. Vi tar utgangspunkt i det DU trenger akkurat nå. Samtidig vil du lære deg en godt pustefundament som vil hjelpe deg videre i livet.


Vi tar fatt i de 6 fundamenter som er røttene i Pustens helsebringende arbeid.

Oppmerksomhet inn i pusten,

 • Oppmerksomhet til pusten din
 • Pust med mellomgulvet, den store pustemuskelen.
 • Pust gjennom nasen
 • Pust langsomt
 • Pust og tankene dine.
 • Løse opp spenninger i kroppen

Hver time arbeider vi med de tre hoveddelene i ROT.

Regulering, Oppmerksomhet og Transformasjon.

Du får med deg etter hver time:

 • -Litt dypere kunnskap om pusten din. Dette får du også tilsendt på mail
 • -En lydfil eller video på 5-10 min som du kan lytte eller se på. 
 • -Noen obervasjonsoppgaver der du skal observere hvordan du puster i hverdagen- rett og slett bli oppmerksom på din pust.

Du forplikter deg til:

 • -Å sette av 1,5 time hver 14. dag til å møte meg, enten online eller hos Livsliv på Maurnes, Sortland. 6 ganger i løpet av 3 måneder.
 • -Gjøre noen observasjonsoppgaver hjemme for å bevisstgjøre deg ditt pustemønster.
 • -Sette av 10-15 min hver dag til å puste oppmerksomt. ( Du får lydfil av meg.)

Husk at det er DU som gjør endringene. Du som skaper bedre helse/livskvalitet. 
Litt hver dag skaper store endringer. 


Pris: 5400 kr  Beløpet kan betales over tre måneder. 1800 kr pr måned. 


Jeg er utdannet Advanced Breathwork Practitioner fra Breathwork Africa, er godkjent av International Breath Foundation (IBF) og Global Professional Breathwork Alliance.

Meld deg på her


Kalender

ALLE
MELLOMROM
KUNNSKAP
PROSESS

Hva trenger du?