Prosess

Spiren av vekst og liv som finnes i oss alle trenger rom og tid til å vokse seg sterk. Hos Livsliv finner du trygge rom du kan utforske deg selv i. I jevnlige møter og samlinger gir vi deg anledning til å sette i gang dype prosesser over tid, og få kunnskap og ro til å forstå. Å møte hverandre over tid skaper tryggheten og støtten vi trenger for å vokse og vikle oss ut. Gjennom disse møtene vil du oppleve å bli mer integrert i deg selv, romme mer av den du er og tryggere møte det som er rundt deg.

Med ROT i pusten- Regulering.Oppmerksomher.Transformasjon

6 møter over 3 måneder. En til en. Online eller fysisk hos Livsliv
Jeg inviterer deg til en prosess som tar tre måneder. Du og jeg møtes hver 14. dag, alt 6 ganger online-eller fysiske. I løpet av disse månedene vil du få kunnkap, erfaring og et bedre pustemønster som vil gjøre deg og helsa di godt. Målet er at du etter hvert selv skal kunne regulere og balansere deg inn i din hverdag.  Det tar ca 3 måneder med aktivt fokus for å endre tillærte tanke-og handlemønstre.
Du vil få oppgaver med lydfiler/videoer som du enkelt kan gjøre selv hjemme, du vil få kunnskap og erfaring om pustens fundament  og de 6 røttene som en god pust hviler på. 
Det er mange som strever med stress, høye skuldre, utbrenthet, søvnproblemer og bekymringer.

Her er mer informasjon

Årshjulet

Én lang dag i kvartalet og i hver årstid møtes kvinner i en sirkel. Årshjulet er gruppesamlinger hvor du får en unik sjanse til å gå dypt i deg selv, forstå mer av den du er og hvordan vi alle veves sammen med hverandre og våre omgivelser. Årshjulet inviterer deg til å møte naturen i deg selv og naturen rundt deg, slik at du kan forstå din egen syklus og reise. Vi fordyper oss i årstidenes ulike energier og i elementene i naturen. I alt 5 dager i løpet av et år.  Oppstart nytt årshjul: Våren 2023