6 møter ved 6 fullmåner-et møte med deg selv og det som er rundt deg

Jeg har tro på jevnlige møter.
Jeg har tro på litt lengre prosesser
Jeg har tro på at vi kan støtte hverandre inn i prosesser som kan ta tid og gå sakte.
Jeg har tro på at vi sammen kan skape trygghet og rom til at noe kan vikles ut.

 

Vi er stadig i endring, både fysisk, følelsemessig, mentalt og sjelelig.

Det å bli oppmerksom på samspillet mellom deg og det som er rundt deg. Skiftene i årstider, menneskemøta, møta mellom naturen i deg og naturen rundt deg.

Utforske hva som er levende i deg og hvilke steg du ønsker å gjøre videre, bli oppmerksom på valga du gjør bevisst og ubevisst.

Eller bare være i det livet som er, skape undring og nysgerrighet inn i det.

Vi møtes i vakre Kvitbrygga på Sortland i tre timer onsdag rundt fullmåne fra september til februar.

Datoer er:

27.sept, 25.okt, 29.nov, 3.jan (pga av juleferie), 24.jan og 28.feb.

Fra 18.00-21.00

Ved hjelp av ulike kreative prosesser, oppmerksonhet inn til din pust, den unike og forløsende transformerende pusten, kan vi inspirer hverandre, støtte hverandre og oppdage nye sider i oss selv ved hjelp av det som skjer i sirkelen.

Vi deler også en varm suppe sammen disse kveldene vi møtes.

Møter som skaper næring i oss på mange ulike meter.,

Pusten og samtalen er det bærende i disse sirklene, men også loggføring, hvile og bruk av farge og form blir en del av det vi skaper.

Det er plass til maks 10 stk i sirkelen.

Pris kr 500 pr gang som du kan betale samlet ved oppstart eller en gang i måneden.

Påmelding her

 

Foto: Bjørg-Siri Albertsen