Velkommen til seremonier

Jeg inviterer til samlinger og meditasjoner rundt bålet ved fullmåne, nymåne, solverv, solsnu eller ved andre anledninger. Sirkelen rundt bålet gir en dyp kontakt med naturens elementer og med deg selv. I møte med naturens elementer deler vi fortellinger og tanker som er en del av hver og en av oss og hver enkelts historie. Dette har mennesket gjort til alle tider og i alle kulturer. I min sjamanistiske tilnærming til bålsirkelen vil jeg noen ganger ta med trommen og invitere til sjelereiser med et gitt tema. Andre ganger tar vi kontakt med elementene eller bare er i møte med hverandre rundt bålet.

Seremoniene vil foregå i det vakre bålhuset på Maurnes. Her er det varmt og godt, så bare ta med litt ullgenser el. 

Jeg inviterer også til svettehyttesirkler som er en mer fysisk renselsesprosess i sjamanistisk tradisjon.

Svettehytte

En svettehytte er en seremoni  og tradisjon  man kan finne igjen hos mange urfolk. I New Zealand, Afrika, Sør- og Nord-Amerika har man de senere årene hentet opp denne tradisjonen og gitt den videre. 

Svettehyttesirkelen foregår sittende på gresset i et hulelignende mørk hytte. Her får vi inn varme steiner som vi kaster vann på og det utvikles en god, nærende og rensende varme i trygge omgivelser. Her kan du legge i fra deg det du ikke vil ha med deg videre i livet, her kan du få næring til nye ideer og starte eller støtte en pågående prosess i deg selv. 
Det blir pauser mellom de 4 ulike rundene en svettehytte består av. Da kan du strekke på beina, drikke vann osv.
Etter seremonien får du anledning til å ta en dusj og snakke om opplevelsene dine mens vi deler et måltid sammen

Jeg har gått i lære  for å bygge og holde Svettehytte hos Jane Folsted i Danmark og Andres King Cobos fra Mexico. 

Neste svettehytte er søndag 22.mars. kl 12-18. Vi feirer Vårjevndøgn

Neste samling i sirkel rundt bålet i Bålhuset på Maurnes er 

fredag 13. mars kl 19.-21.